Final Joint Project Meeting
21-22 October 2021


The SEAPLANSPACE Final Joint Project Meeting will take place on October 21-22, 2021 in Gdańsk, Poland. The place of the main sessions is the University of Gdańsk (LP of the SEAPLANSPACE Project), Faculty of Law and Administration.

Guided by precautionary measures, due to the coronavirus pandemic, the SEAPLANSPACE project team decided to conduct a meeting in a hybrid formula. Participants will be able to participate in the meeting remotely via the MS Teams platform. The meeting finalizes the SEPALNSPACE project. The most important achievements of all partners of the SEAPLANSPACE Project will be presented during this meeting, as well as the challenges of MSP and a vision for the future of sustainable marine governance in the South Baltic Sea area.

SEAPLANSPACE Final Joint Project Meeting odbędzie się w dniach 21-22 października 2021 roku w Gdańsku. Miejscem głównej sesji będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Lider Projektu SEAPLANSPACE).

Ze względu na środki ostrożności i panującą pandemię koronawirusa spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Final Joint Project Meeting jest ostatnim wydarzeniem, podsumowującym projekt SEAPLANSPACE. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane największe osiągnięcia wszystkich partnerów projektu, wyzwania w zakresie morskiego planowania przestrzennego, a także wizja zrównoważonego zarządzania morzem w obszarze Południowego Bałtyku w przyszłości.

 

Agenda: 

SEAPLANSPACE FINAL JOINT PROJECT MEETING

 

 

Registration

closed


 

Welcome!