Cele i zasady MSP

Energetyka wiatrowa i przesyłowa

Górnictwo morskie składowiska i sekwestracja

Ochrona brzegów morskich

Podwodne dziedzictwo kulturowe i wraki

Rybołówstwo i akwakultura

Terminologia instrumenty MSP

Uwarunkowania prawne MSP

Uwarunkowania społeczne MSP

Zrównoważone zarządzanie morzem

Turystyka i rekreacja

Uwarunkowania gospodarcze MSP

Żegluga morska i porty morskie

Role i funkcje instytucji w MSP