Uwarunkowania społeczne, dr B. Kijewska/ dr hab. S. Mrozowska, prof.UG.

SEAPLANSPACE_Warsztaty_porty i żegluga

Morskie obszary chronione

Uwarunkowania ekologiczne 1

Górnictwo morskie, dr. hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia 25/26.09

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia 18/19.09

Cele i zasady MSP

Energetyka wiatrowa i przesyłowa

Górnictwo morskie składowiska i sekwestracja

Ochrona brzegów morskich

Podwodne dziedzictwo kulturowe i wraki

Rybołówstwo i akwakultura

Terminologia instrumenty MSP

Uwarunkowania prawne MSP

Uwarunkowania społeczne MSP

Zrównoważone zarządzanie morzem

Turystyka i rekreacja

Uwarunkowania gospodarcze MSP

Żegluga morska i porty morskie

Role i funkcje instytucji w MSP

Uwarunkowania prawne MSP