SEAPLANSPACE NEWS

Cross-border employment schemes in the blue and green economy of the South Baltic Region

Jako jeden z produktów projektu SEAPLANSPACE opracowany został raport dotyczący schematów zatrudnienia w branżach związanych z morskim planowaniem przestrzennym w regionie Południowego Bałtyku.
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem: Raport Blue Economy 12.2021_ENG_05


SEAPLANSPACE 

Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem 

Końcowe wspólne spotkanie projektowe 21-22 października 2021 r. 

W dniach 21-22 października 2021 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się konferencja podsumowująca projekt SEAPLANSPACE realizowany dzięki współfinansowaniu z Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną najważniejsze osiągnięcia wszystkich partnerów projektu SEAPLANSPACE, oraz wyzwania morskiego planowania przestrzennego (MSP), a także wizja przyszłości zrównoważonego zarządzania morzem w obszarze Południowego Bałtyku. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej.

Rejestracja: https://seaplanspace.ug.edu.pl/finalmeeting/

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji SEAPLANSPACE.

Jednym z osiągnięć projektu SEAPLANSPACE są webinaria z zakresu morskiego planowania przestrzennego (z napisami w języku angielskim i polskim) dostępne on-line na stronie https://seaplanspace.ug.edu.pl/media/

 

SEAPLANSPACE 

Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance 

Final Joint Project Meeting 21-22 October 2021 

SEAPLANSPACE Final Joint Project Meeting will take place on October 21-22, 2021 in Gdańsk, Poland. The place of the main sessions is the University of Gdańsk (Lead Partner of the SEAPLANSPACE Project). The meeting finalizes the SEAPLANSPACE project, which is implemented with co-financing from the South Baltic Interreg Program 2014-2020.

The most important achievements of all partners of the SEAPLANSPACE Project will be presented during this meeting, as well as the challenges of marine spatial planning (MSP) and a vision for the future of sustainable marine governance in the South Baltic Sea area. SEAPLANSPACE meeting will be held in a hybrid formula.

Registration: https://seaplanspace.ug.edu.pl/finalmeeting/

We kindly invite you to participate in SEAPLANSPACE Final Joint Project Meeting.

One of the achievements of the SEAPLANSPACE project are MSP webinars (with subtitles in English and Polish) available on-line at https://seaplanspace.ug.edu.pl/media/

1st Mini Call projects presentation!

8th of 9 SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance, covering Skilled labour force

Specific Objective – 4.1 Skilled labour force

More information about the project: https://southbaltic.eu/-/1st-mini-call-project-8

Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2021 r. zakończyła się druga edycja szkoleń prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu SEAPLANSPACE, poświęconych „Instrumentom morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem”, zorganizowanych dla osób zainteresowanych problematyką morskiego planowania przestrzennego. Projekt SEAPLANSPACE jest wspófinansowany ze środków Programu Interreg South Baltic 2014-2020.

W dwóch edycjach szkolenia SEAPLANSPACE wzięło udział 179 uczestników, którzy mieli okazję zapoznać się z praktyczną, dostosowaną do ich potrzeb, wysokiej jakości wiedzą z zakresu morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem. W module międzynarodowym polskiej edycji warsztatów wzięło udział 20 uczestników z: Niemiec, Danii i Litwy, w ramach współpracy z partnerami projektu SEAPLANSPACE. Dwie polskie edycje szkoleń objęły po 180 godzin zajęć specjalnie przygotowanych dla osób z administracji publicznej, w tym administracji morskiej, samorządu terytorialnego, błękitnej i zielonej gospodarki, a także studentów i absolwentów uczelni.

Program szkoleń SEAPLANSPACE składa się z pięciu modułów obejmujących interdyscyplinarną wiedzę praktyczną z zakresu zrównoważonego zarządzania morzem, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i społecznych morskiego planowania przestrzennego.

Trenerami szkoleń SEAPLANSPACE są praktycy zajmujący się przygotowywaniem morskich planów zagospodarowania przestrzennego, jak i profesorowie zaangażowani w morskie planowanie przestrzenne w obszarze Morza Bałtyckiego. Międzynarodowa część szkoleń SEAPLANSPACE przeprowadzona została przez trzech ekspertów z s-Pro – sustainable projects GmbH – Suzanne Altvater, Angela Schultz-Zehden, Kira Gee. Zapewniono tłumaczenie symultaniczne modułu międzynarodowego szkolenia.

Z uwagi na pandemię COVID-19, druga edycja szkoleń SEAPLANSPACE w całości prowadzona była online za pośrednictwem platformy MS TEAMS. Osoby uczestniczące w module międzynarodowym szkolenia z Polski, Niemiec, Danii i Litwy wzięły udział w zorganizowanych także w trybie zdalnym sesjach interaktywnych.

Zespół Projektu SEAPLANSPACE pragnie wyrazić podziękowania trenerom i uczestnikom za merytoryczną i owocną współpracę, motywację, entuzjazm i profesjonalizm, szczególnie w trudnych warunkach pracy zdalnej.

Lista trenerów projektu SEAPLANSPACE:

prof. dr hab.Tomasz Bąkowski, prof. dr hab. Kamil Zeidler, dr hab. Monika Adamczak- Retecka, prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, prof. dr hab. Jacek Zaucha, dr hab. Ernest Czermański, prof.UG, dr hab.Aleksandra Koźlak, prof. UG, mgr Magdalena Matczak, mgr Jakub Jankiewicz, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, dr Barbara Kijewska, prof. UG,  dr hab. Urszula Janas, prof. UG, dr hab.Konrad Ocalewicz, prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG, dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG, dr Agnieszka Kubowicz- Grajewska, dr Halina Kendzierska, dr Ewa Szymczak, prof. Ramunas Povilanskas (Uniwersytet w Kłajpedzie).

Specjalne podziękowania za wsparcie w realizacji Projektu pragniemy złożyć dr hab. Anecie Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, dr hab. Dorocie Burskiej, prof. UG, tłumaczom, zespołowi informatyków z Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego, a za wsparcie administracyjne mgr Katarzynie Sztygiel i mgr Monice Fijałkowskiej.

Zespół Projektu SEAPLANSPACE:

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Projektu

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Manager ds. Komunikacji

mgr inż. Jolanta Mrozek, Manager ds. Finansów

The SEAPLANSPACE Project Team is pleased to inform that the Polish SEAPLANSPACE workshops “Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance” for stakeholders involved in the process of maritime spatial planning ended on the 10th January 2021. The SEAPLANSPACE Project is co-financed from Interreg South Baltic 2014-2020 Programme funds.

The SEAPLANSPACE workshops just during its two Polish editions provided 179 participants with tailored, practical and high quality knowledge in the field of marine spatial planning and sustainable marine governance. Among them were 20 participants from: Germany, Denmark and Lithuania who took part in international module of the SEAPLANSPACE workshops.

Two Polish editions consisting of total 360 hours provided for participants representing public administration, in particular maritime administration, local government, blue and green economy as well as students and graduates.

The SEAPLANSPACE workshops programme consists of five modules including the general information on the sustainable marine governance in relation to economic, environmental, legal and social aspects of spatial planning process and its practical aspects.

The SEAPLANSPACE trainers are practitioners as well as university professors involved in the process of marine spatial planning and sustainable marine governance of the Baltic Sea. International parts of the workshops were provided by experienced experts representing s-Pro – sustainable projects GmbH – Suzanne Altvater, Angela Schultz-Zehden, Kira Gee. The workshops were simultaneously interpreted.

Due to the COVID-19 pandemic, the 2nd edition of the SEAPLANSPACE workshops was organised on-line using MS Teams platform. In international module participated trainees from Poland, German, Denmark and Lithuania. They also had the opportunity to take part in interactive sessions. Despite pandemics and thanks to the modern technology the networking and international cooperative objectives of the SEAPLANSPACE Project as well as SEAPLANSPACE workshops were achieved expectations of the organisers.

The SEAPLANSPACE Project Team would like to thank the trainers as well as participants for fruitful and substantive participation in the SEAPLANSPACE workshops, high motivation and professionalism especially in those inconvenient circumstances of isolation stemming from the COVID-19 pandemic.

The list of the SEAPLANSPACE workshops trainers includes: prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. dr hab. Kamil Zeidler, dr hab. Monika Adamczak- Retecka, prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, prof. dr hab. Jacek Zaucha, dr hab. Ernest Czermański, prof.UG, dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG, mgr Magdalena Matczak, mgr Jakub Jankiewicz, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, dr Barbara Kijewska, dr hab. Urszula Janas, prof. UG, dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG, dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG, dr Agnieszka Kubowicz- Grajewska, dr Halina Kendzierska, dr Ewa Szymczak, prof. Ramunas Powilanskas (University in Klaipeda).

Special thanks for support in SEAPLANSPACE workshops implementation to dr hab. Aneta Oniszczuk- Jastrząbek, prof. UG, dr hab. Dorota Burska, prof UG, translators team, IT Center of University of Gdańsk, and for administrative support to mgr Katarzyna Sztygiel and mgr Monika Fijałkowska.

The SEAPLANSPACE Project Team:

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Project Manager

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Communication Manager

mgr inż. Jolanta Mrozek, Finance Manager

Webinar – How is ocean multi-use understood and defined worldwide?

4 grudnia, 14.00 – 16.00 (CET)

 

Rejestracja: https://attendee.gotowebinar.com/register/6619472726889178127 

https://www.submariner-network.eu/89-multi-frame-news-and-events/864-save-the-date-first-multi-frame-project-webinar-on-friday-4-december

Druga edycja szkolenia

od 18.09

W ramach projektu SEAPLANSPACE rozpoczęła się druga edycja szkoleń:
Dla grupy pierwszej 18.09, a dla grupy drugiej 19.09.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, pierwsza część szkoleń będzie odbywać się w formie zdalnej

European Research and Innovation Days

22-24 września 2020

on-line  https://research-innovation-days.ec.europa.eu/programme

Towards BalticRIM Maritime Cultural Heritage and Maritime Spatial Planning Recommendations

14th September 2020 

You are warmly invited to take part to the BalticRIM autumn webinars “People love the sea” disseminating BalticRIM Project results and promoting the Baltic Sea Region Maritime Cultural Heritage and Maritime Spatial Planning, and to the third webinar in the series. Please feel free to forward this invitation to all interested parties.

czas i miejsce: Webinar 3:  Monday 14th September 2020 at 10 – 12.00 CET/ 11 – 13.00 EET 

rejestracja: Please register for free in advance for this webinar:

https://zoom.us/webinar/register/WN_95Gbcvi7S16pz8GhhAbeYA

11 th Annual Forum of the EUSBSR

16-17 June 2020 Turku, Finland

The main purpose of the Forum is to gather stakeholders and to discuss how to best cooperate within the EUSBSR framework and how to tackle topical challenges on a macro- regional level. Many challenges in the Baltic Sea Region are common for several countries and have a cross-sectoral nature. The solutions to these challenges benefit from being addressed together by various countries and sectors. The Annual Forum 2020 will facilitate a stronger dialogue among stakeholders from different countries and sectors. The aim is to form innovative constellations to find common approaches, which will contribute to the three objectives of the Strategy; Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity.

Due to the COVID 19 restrictions the Forum has been postponed.

European Maritime Day

14-15 May 2020, Cork, Ireland

The European Maritime Day (EMD) Conference and Expo is the annual two-day event during which Europe’s maritime community meet to network, discuss and forge joint action on maritime affairs and sustainable blue economy.

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en

Due to the COVID 19 restrictions the Conference was cancelled.

SEAPLANSPACE 3rd Project Meeting

6-7 May 2019, Klaipeda,  Lithuania

A regular project meeting. Discussion on critical issues connected with the implementation of Project, exchange of views and summing up of the reporting period of 01.10.2018-31.03.2019. Each Partner presents WP achievements.

SEAPLANSPACE meeting

05 – 07 May 2020, Gudhjem, Denmark

Project meeting. Discussion, exchange of views and reporting . Each partner presents his/her team’s achievements.

Due to the COVID 19 restrictions the Project meeting was on-line.

SEAPLANSPACE Training

International part

23-26 January 2020, University of Gdańsk

The international part of the SEAPLANSPACE Maritime Spatial Planning training was conducted by Ramunas Povilanskas, Suzanne Altvater,  Angela Schultz-Zehden and Kira Gee (the last lecturer – via Skype). The trainings consisted workshop parts and interactive sessions.

SEAPLANSPACE training subjects include: environmental assessments in planning (e.g. ecosystem services), transboundary MSP, Blue Economy – sectors and conflicts, culturally significant areas.

The presentation via Skype was held on the issues of MSP from the field of culturally significant areas.

The international part of the SEAPLANSPACE training is a great opportunity to meet outstanding international professionals in marine spatial planning.

SEAPLANSPACE – 4rd Project Meeting

24-25 October 2019, Malmo, Sweden

Discussion on Project’s progress and the next steps. Each partner presents WP achievements. Discussion on manuals and web portal of the Project.

MSP Forum

19-21 November 2019, Riga, Latvia

Joint event of the 4th International MSP FORUM. 3rd Baltic MSP Forum and the final conference of the Pan Baltic Scope collaboration. Promotion of the SEAPLANSPACE Project, discussion on achievements, exchange of views and contacts.

http://www.panbalticscope.eu/mspforum/

SEAPLANSPACE Training

First Edition, Nov. 2019-Jan. 2020
Hosted by University of Gdańsk

The first edition of the SEAPLANSPACE training ended with an international workshop. The training started in November 2019 and ended in January 2020.

The 80 hours training is divided into five modules. The first two modules are general in nature – during this part issues like terminology, objectives, instruments, role and functions of MSP are discussed (8 hours) and the detailed part is devoted to four interrelated aspects of MSP: ecological, social, economic and legal (16 hours). The third module is practical and based on case-studies. The activities in this module are as follows: shipping and sea ports; fisheries and aquaculture; protection of sea coasts; marine protected areas; underwater cultural heritage; tourism, sport and recreation; state defense and security; wind energy and infrastructure; marine mining (24 hours). During the fourth module the process of MSP is presented (including development, monitoring, public participation and cross-border cooperation – 12 hours). The aim of the last module is to discuss the MSP issues with experts from the foreign institutions (20 hours).

The second edition of the SEAPLANSPACE training was supposed to start in March 2020 but due to the COVID-19 restrictions has been postponed until September.
See more at: https://seaplanspace.ug.edu.pl/szkolenia